CHARMING SKIN LUÔN LÀ THÀNH VIÊN TÍCH CỰC CỦA CHI HỘI DOANH NHÂN VICTORY-VPBA

Là thành viên của Chi hội doanh nhân Victory – VPBA từ những ngày đầu thành lập, Công ty Mỹ phẩm Sắc Đẹp Hoàn Vũ là thành viên tức cực đóng góp cho sự phát triển và lớn mạnh của Chi hội

 

Charming Skin cùng với Chi hội doanh nhân Victory tham gia các hoạt động từ thiện vì cộng đồng trong năm 2015 và 2016

 

Print

Sản Phẩm

Giao Hàng Miễn Phí

Đảm Bảo Chất Lượng

X